Ośrodek Interwencji
Kryzysowej w Kobylnicy
strona główna | mapa strony | powiadom znajomego
Pomniejsz Powiększ

O jednostce

 

Zgodnie z Uchwałą Nr XXII/197/IV/2012 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24-10-2012, Ośrodek Interwencji Kryzysowej został powołany jako samodzielna jednostka organizacyjna powiatu poznańskiego.

Misją Ośrodka Interwencji Kryzysowej jest udzielanie pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w różnego rodzaju kryzysach. Zadanie to realizujemy poprzez wsparcie specjalistyczne (pomoc psychologiczna, poradnictwo socjalne, pedagogiczne, prawne w zakresie rodzinno – opiekuńczym oraz przestępstw przeciwko rodzinie),  a także udziela schronienia ofiarom przemocy domowej i innym osobom znajdującym się w krytycznej sytuacji
            Pracujący w nim specjaliści zajmują się diagnozą stanu psychicznego i reakcji kryzysowych. Na jej podstawie kierują klientów do specjalistów i miejsc, w których udzielona będzie właściwa pomoc: instytucji służby zdrowia, policji, pomocy społecznej i innych służb. Ośrodek może stać się dla osoby przeżywającej kryzys, a także jej rodziny, systemem społecznego wsparcia. Konieczność taka powstaje wobec osób samotnych i rodzin żyjących w izolacji społecznej. W miejsce naturalnych, ale nieobecnych systemów wsparcia takich jak rodzina, przyjaciele, znajomi, powinno się pojawić działanie instytucji. Wsparcie instytucji trwa tak długo, dopóki sytuacja kryzysu nie zostanie opanowana.

Celem funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej jest świadczenie pomocy w rozwiązaniu różnych trudnych sytuacjach życiowych osobom przeżywającym trudności małżeńskie, osobom w starszym wieku, osobom dotkniętym przemocą, w tym przemocą domową, osobom przeżywającym utratę kogoś bliskiego (np. śmierć, rozstanie, rozwód), osobom przeżywających gwałtowną, niekorzystna zmianę w życiu (utratę pracy, zdradę współmałżonka, zagrożenie ciężką chorobą itp.). Ośrodek świadczy także pomoc w sytuacjach prób samobójczych oraz ofiarom wypadków i napadów. Pomaga również osobom przeżywającym trudności w relacjach społecznych oraz rodzicom w trudnościach wychowawczych. Podstawowym celem działania ośrodka jest interwencja kryzysowa, rozumiana jako zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Jej celem jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.


            Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy udziela wsparcia  mieszkańcom powiatu poznańskiego. Porady udzielane są bezpłatnie, bez skierowania, mogą być udzielane anonimowo poprzez kontakt telefoniczny - specjaliści OIK przez cały tydzień są w gotowości pełniąc dyżur  telefoniczny. Mając na uwadze trudny dostęp do specjalistów w ramach usług, OIK również współpracuje z gminami powiatu poznańskiego wspierając kadrę Ośrodków Pomocy Społecznej na terenie gmin poprzez konsultacje psychologa w sprawach dotyczących przeciwdziałania przemocy. Specjaliści OIK przyjmują również w Punktach Interwencji Kryzysowej, które zostały utworzone  przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, oraz w Stęszewie i Dopiewie przy Ośrodkach pomocy społecznej.
 Klienci Ośrodka mają możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej poprzez psychoterapię wspierająca, krótkoterminową oraz konsultacje psychologiczne, socjalne, prawne oraz pedagogiczne w Kobylnicy. Oddziaływania terapeutyczne realizowane również poprzez prowadzenie grup wsparcia dla osób, które doświadczały przemocy - zajęcia przeznaczone dla klientów OIK jak i mieszkańców powiatu poznańskiego. Prowadzenie grupy psychoedukacyjnej dla klientów hostelu OIK oraz zajęć korekcyjno - edukacyjnych dla dzieci, które są  świadkami przemocy domowej lub, też doświadczały jej bezpośrednio.
            OIK dysponuje Niebieskim pokojem, który przeznaczony jest do przesłuchań dzieci - ofiar i świadków przemocy fizycznej, psychicznej oraz seksualnej i ma umożliwić przesłuchanie dziecka (dzieci) w przyjaznych mu warunkach, dając mu poczucie bezpieczeństwa i pozwalając ograniczyć liczbę przesłuchań do minimum. 

 

  


Stopka

Autor: Anna Czerniak
Kontakt: Tel. 61 8150369, Fax: 61 8150369
E-mail: oikkobylnica@powiat.poznan.pl
Osoba publikująca: Anna Czerniak
Data utworzenia: 2013-03-15 10:01:41
Data publikacji 2013-03-15 10:01:41
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-26 13:15:53
Drukuj | Historia zmian


oprogramowanie biuletynu informacji publicznej - bip.e1.pl CSS2 Valid XHTML Valid